Sociale Veiligheid

Scouting John McCormick hecht veel waarde aan de sociale veiligheid van haar leden. Sociale veiligheid binnen Scouting John McCormick betekent dat leden zich beschermd voelen tegen grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging.  Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (hierin volgen we de gedragscode Scouting Nederland) en de wet.

Alle vaste vrijwilligers kunnen een VOG overleggen, die door het bestuur voor hen wordt aangevraagd. Deze VOG wordt om de drie jaar vernieuwd.

Mocht er toch grensoverschrijdend gedrag voorkomen, dan wordt dit besproken en in ernstige gevallen wordt Scouting Nederland in kennis gesteld en/of wordt er aangifte gedaan.

Vertrouwenspersonen

Leden en vrijwilligers van de groep die aanlopen tegen grensoverschrijdend gedrag kunnen desgewenst contact opnemen met één van de twee vertrouwenspersonen van Scoutinggroep John McCormick. De vertrouwenspersonen zijn personen die onze scoutinggroep goed kennen, maar niet direct betrokken zijn bij het bestuur of een speltak. De vertrouwenspersoon kan (jeugd)leden, ouders en vrijwilligers helpen en begeleiden indien er een ongewenste situatie is. De vertrouwenspersoon luistert naar je, steunt je en denkt met je mee over een oplossing. De oplossing kan worden gezocht in de informele sfeer, maar kan ook een formeel karakter hebben als dat nodig is. In sommige situaties kan je worden doorverwezen.

De vertrouwenspersonen kunnen bereikt worden via vertrouwenspersoon@johnmccormick.nl. Indien je liever direct contact opneemt met één van de vertrouwenspersonen kan dat ook.

Amber Boin

Hi allemaal, mijn naam is Amber Boin en ik ben een van de vertrouwenspersonen van JMC. Vanaf 1996 ben ik lid van JMC: ik heb alle speltakken als lid doorlopen, ben vervolgens 8 jaar leiding geweest bij de gidsen en ben daarna een jaar bestuurslid geweest. Ik ken het reilen en zeilen van de club dus goed en help graag daar waar ik kan. En dat doe ik sinds kort dus graag als vertrouwenspersoon. Deze rol past mij – al zeg ik het zelf – perfect. In het dagelijks leven ben ik namelijk advocaat en ik weet dus als geen ander hoe ik vertrouwelijk met gevoelige informatie moet omgaan en heb de nodige ervaring met het omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Maar wat ik vooral van belang vind is dat iedereen zich binnen onze club veilig en vertrouwd voelt. Is dat helaas niet het geval, op welke manier dan ook? Dan ben ik graag jouw helpende hand, door je een luisterend oor te bieden, je te ondersteunen en van advies te voorzien, zodat je je in ieder geval nooit alleen hoeft te voelen. En ontvang je trouwens liever hulp van een mannelijke vertrouwenspersoon, dan kun je uiteraard bij Henk terecht. Ook hij helpt je graag verder.

Amber is te bereiken via Amber.Boin@johnmccormick.nl

Henk Akkermans

Mijn naam is Henk Akkermans en ben vertrouwenspersoon binnen JMC. Ik zit al vanaf mijn twaalfde bij de scouting in Delft. In 1983 ben ik verhuisd naar Zoetermeer. Mijn kinderen gingen toen naar JMC en zodoende kwam ik in Zoetermeer ook weer in aanraking met scouting. Ik ben in 1985 bij de groep gekomen en heb daar verschillende functies bekleed. Deze waren: groepsbegeleider, voorzitter, sherpaleiding, materiaalmeester en vervolgens heb ik de functie van vertrouwenspersoon opgepakt. Ik heb ook meegeholpen om de Vrijbuiters op te richten. De functie van vertrouwenspersoon is in principe een slapende functie die alleen actief wordt als er zich tussen personen of speltakken wat voordoet wat ze niet samen kunnen oplossen. In al die tijd dat ik deze functie vervul, is het pas 2 keer voorgekomen dat ik heb moeten bemiddelen. Ik vind het een positieve ontwikkeling dat er een tweede, vrouwelijke vertrouwenspersoon bij komt, zodat men kan kiezen wie men wil. Je ziet wanneer iemand al 38 jaar, minus kleine tussenpauze, bij de groep zit. Dan moet JMC wel een fantastische groep zijn, waar ik nog steeds met veel plezier bij betrokken ben.

Henk is te bereiken via 06-12701699 of Henk.Akkermans@johnmccormick.nl