Contributie

Zoals bij elke vereniging is de contributie de belangrijkste bron van inkomsten. Scouting JMC streeft ernaar de contributie zo laag mogelijk te houden om deelname aan het scoutingspel voor iedereen mogelijk te maken.  

Voor nieuwe leden bedraagt het inschrijfgeld €30,-, te voldoen bij de eerste contributie betaling. 

De contributie is € 192,- per jaar. Dat is € 16,- per maand of  € 48,- per kwartaal.

Indien u per jaar betaalt, krijgt u een korting van € 12,- en bedraagt de contributie € 180,00 per jaar. Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Het kampgeld is  145,- en dient uiterlijk 1 juni 2024 betaald te zijn voor leden die mee gaan op zomerkamp.

Voor onze vereniging is het goedkoper en makkelijker wanneer u ons machtigt om de contributie te incasseren. U kunt dit eenvoudig regelen door een doorlopend machtigingsformulier op te vragen bij de penningmeester.

  1. Het inschrijfgeld dient samen met de eerste contributiebetaling te worden voldaan.
  2. Na 4 opkomsten is contributie verschuldigd, u ontvangt van ons een bevestiging met een berekening wat u de eerste keer aan contributie moet betalen.
  3. De contributie dient vooruit betaald te worden per automatische overschrijving.
  4. Opzeggen van het lidmaatschap gebeurt schriftelijk, met inachtneming van 1 maand opzegtermijn, bij de ledenadministrateur.
  5. Na aanmelding voor het zomerkamp, moet het kampgeld voor 1 juni betaald zijn. Gaat uw kind onverhoopt niet mee op kamp, dan wordt 30 euro per kind ingehouden i.v.m. reeds gemaakte kampkosten.
  6. Betalingen kunnen worden voldaan per bank op nummer NL43 RABO 0160 1942 96 onder vermelding van de naam van uw kind en het lidnummer van scouting ten name van: Scoutinggroep John McCormick te Zoetermeer.

Bent u in het bezit van de ZoetermeerPas, dan kunt u deze bij Scouting JMC gebruiken. Ga voor meer informatie naar de ZoetermeerPas website.