Organisatie

Wij zijn Scoutinggroep John McCormick en al sinds 1946 gevestigd in Zoetermeer. Elke week staan onze vrijwilligers van de groep klaar voor alle kinderen die bij ons het scoutingspel willen spelen. Onze scoutinggroep biedt kinderen en jongeren een plezierige vrijetijdsbesteding.

Samenwerken, avontuur, respect voor elkaar en de leefomgeving, zelfredzaamheid en ontplooiing zijn hierbij centrale thema’s. Naast de speltakleiding, die wekelijks de programma’s verzorgt, zijn ook de bestuursleden en ouders actief bezig om onze leden een geweldige scoutingervaring te bezorgen. Onze scoutinggroep is aangesloten bij de overkoepelende, landelijke organisatie Scouting Nederland, de grootste jeugdorganisatie van Nederland.

De groepsraad

De groepsraad is de algemene ledenvergadering van de vereniging. De groepsraad bestaat uit alle vrijwilligers van Scoutinggroep John McCormick. De groepsraad benoemt bestuursleden en besluit over het beleid van de scoutinggroep. Per leeftijdsgroep is er ook een oudervertegenwoordiger lid van de groepsraad. Deze vertegenwoordigt de belangen van de ouders en jeugdleden in de groepsraad. De leeftijdsgroepen 18 tot 21 jaar en 21+ verkiezen uit hun midden een vertegenwoordiger.

Oudervertegenwoordigers

LeeftijdsgroepNaamContact
5 tot 7 jaarDorothea Rietveldvertegenwoordigerbevers@johnmccormick.nl
7 tot 11 jaarPatrick van der Zwaanvertegenwoordigerwelpen@johnmccormick.nl
11 tot 15 jaarLars van Elkvertegenwoordigerscouts@johnmccormick.nl
15 tot 18 jaarStefan Tieboschvertegenwoordigerexplorers@johnmccormick.nl

Het Groepsbestuur

Het groepsbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de scoutinggroep. Het bestuur is te bereiken via bestuur@johnmccormick.nl.

NaamFunctieContact
Femke BoerkampVoorzitterVoorzitter@johnmccormick.nl
André BoomSecretarisSecretaris@johnmccormick.nl
Reina SoesmanPenningmeesterPenningmeester@johnmccormick.nl
Leonie Bierhuizen-TurkGroepsbegeleiderGroepsbegeleider@johnmccormick.nl
Miguel SoesmanLidMiguel.Soesman@johnmccormick.nl
Maarten KolpaLidMaarten.Kolpa@johnmccormick.nl