78 jaar Scouting JMC

Het initiatief tot het oprichten van de oudste Scoutinggroep in Zoetermeer werd op 17 maart 1946 genomen. 

Jan van Well, pastoor van de St. Nicolaasparochie, deed dit samen met Frans Buytendijk (Hopman) en Flip Rademaker (Vaandrig). De padvindersgroep kreeg de naam ‘St. Nicolaasgroep’ mee. 

Binnen een jaar werd de verkennersgroep uitgebreid met een welpenhorde. De opkomsten werden gehouden op de zolder achter het parochiehuis van de St. Nicolaaskerk. 

In 1947 vroeg de pastoor onder andere aan Mevrouw Moers, ook iets te gaan doen aan padvinderij voor meisjes. Zij begonnen met een kabouterkring. Zij hielden hun opkomsten op een zolder tegenover de parkeerplaats van het parochiehuis. Na de kabouters kwamen er ook gidsen. De meisjesgroep koos voor de naam ‘Reinilda’.

In de jaren zestig veranderde er erg veel. Op allerlei terreinen kwam men tot andere inzichten. In 1971 vond dan ook het samengaan van de jongens en meisjes in één groep, de Nicolaas groep, plaats. Toen de Nicolaasgroep een stichting werd en niet meer verbonden was aan de rooms-katholieke kerk besloot de groep zich op 1 januari 1974 onder een nieuwe naam op het landelijk bureau van Scouting Nederland in te schrijven. Via een gemeentevoorlichter van de gemeente Zoetermeer werd er gekozen voor de naam Scoutinggroep John McCormick.